Twórcy systemu Jira

Twórcy...

Informacja o licencji na system Jira

Jira wer. 8.16.0

Copyright © 2002 — 2021 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Wykorzystanie tego produktu podlega warunkom opisanym w Umowy firmy Atlassian z użytkownikiem końcowym, o ile nie określono inaczej.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Apache Software Foundation.

Ten produkt zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

Ten produkt zawiera także kod dostarczony przez inne firmy.

Dodatkowe informacje na temat kodu oprogramowania i kodu innych firm stosowanego w tym produkcie, jak również odpowiednie informacje o ochronie praw autorskich, informacje prawne i licencyjne są dostępne w katalogu licencji znajdującym się w katalogu instalacyjnym systemu Jira.

Informacja o licencjach na wtyczki Jira

JIRA Service Management Application v4.16.0

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Używanie tego pluginu podlega Atlassian End User Agreement, o ile nie wskazano gdzieś inaczej.

Ta wtyczka zawiera oprogramowanie stworzone przez Apache Software Foundation.

Ta wtyczka zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

Ten plugin zawiera oprogramowanie firm trzecich.

Dodatkowe szczegóły dotyczące tego i innego kodu third party zawartego w tej wtyczce, włączając w to prawa autorskie, notatki prawne i licencyjne, są dostępne w katalogu "licenses" wewnątrz tej wtyczki.

Advanced Roadmaps for Jira v8.16.0

Copyright © 2014 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Ta wtyczka zawiera następujące biblioteki objęte licencją GNU LGPL:

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.

Jira Agile v8.16.0

Copyright © 2002–2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Korzystanie z tej wtyczki podlega warunkom Umowy firmy Atlassian z użytkownikiem końcowym, o ile nie określono inaczej.

Ta wtyczka zawiera oprogramowanie utworzone przez Apache Software Foundation.

Ta wtyczka zawiera także kod napisany przez inne podmioty.

Dodatkowe informacje na temat kodu oprogramowania i kodu innych firm stosowanego w tej wtyczce, jak również odpowiednie informacje o ochronie praw autorskich, informacje prawne i licencyjne są dostępne w katalogu "licenses" wewnątrz wtyczki.